Minőségi csokoládé, tea, kávé és ital márkabolt

Arhívum a(z) ‘Bemutatkozunk’ Kategóriában

A FÉDA Kereskedelmi Kft.-t 1990-ben alapította Farkas Elemér úr és felesége családi vállalkozásként. A szorgalmas munkának és kiváló referenciáknak köszönhetően a társaság kizárólagos lehetőséget kapott magyarországi forgalmazásra a Mozart Mirabell és Mozart Reber, Wissoll és Schluckwerder világhírű csokoládégyáraktól.
A cég nagy körültekintéssel választotta ki azokat a gyártókat, illetve termékeket, melyeket felvett a jellemzően prémiumkategóriás édességek kínálatába, és így kezdeti forgalmát 10 év alatt megsokszorozta. Nem meglepő tehát, hogy ma már a legnagyobb hazai, privát édességimportőr vállalatok között tartják számon, termékeit több mint 1500 üzletbe szállítja. A Kft. 40 munkatársat foglalkoztat, és további 13 munkatárs van segítségére az értékesítés területén.

A forgalmazás mellett a cég kiskereskedelmi tevékenységgel is foglalkozik. A saját tulajdonú édességboltok üzemeltetése mellett franchise rendszerű kiskereskedelmi bolthálózatot alakított ki az ország egész területén.

Munkánk során az Európa szerte kedvelt, népszerű csokoládék hazánkban is ismerté váltak. A százéves tradíciót, féltett családi recepteket megjelenítő klasszikus édességek mellett, a kor ízlésének, a divatnak messzemenőkig megfelelő kínálat áll a vásárlók rendelkezésére. Arról, hogy mindenki megtalálja ízlésének, elvárásainak megfelelő édességet, a vezető nyugati édességgyárak konstruktőrei gondoskodnak.

Kínálatunkat állandóan bővítjük. Rendszeresen érkeznek eddig hazánkban még nem kóstolt, gyönyörű csomagolású édességek. A drága, exkluzív édességek mellett azonban olyan termékeket is kínálunk, amelyeket magas minősége és kedvező árfekvése rendkívül kedvelté vált vásárlóink körében.

A cég 2000 márciusában költözött új telephelyére, Árpádföldre (Budapest, 1162) a Bekecs utca 22.-be. Az új iroda- és raktárépület egy száz éves, egykori vadászkúriában kapott otthont. Ebben a csodálatos, nemesi környezetben fogadhatja a cég üzleti partnereit, vásárlóit, vagy vendégeit, hiszen az épület méltón prezentálja alapvető üzleti, marketing és piaci politikáját.

Tájékoztatás a FÉDA Kft. „cs.a.”
csődeljárásának megindításáról

Tisztelt Hitelezők!

Alulírott Farkas Elemér ügyvezető a FÉDA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 4026 Debrecen, Kálvin téri üzletközpont Vár u. 6-10., cégjegyzékszám: 09-09-000440, adószám: 10404900-2-09) képviseletében eljárva a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A Debreceni Törvényszék a FÉDA Kft. „cs.a.” kérelmére a 1.Cspk.09-12-000003/4. számú végzésével elrendelte a FÉDA Kft. „cs.a.” csődeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét.

A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2012. február 15. napja.

A végzés közzétételétől a FÉDA Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 90. napot követő munkanapon megszűnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján végzést hoz.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a FÉDA Kft. „cs.a.”-val szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket 2012. február 15. napjának 0 órájától számított 30 (harminc) napon belül, azaz 2012. március 19. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 3 (három) munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Debreceni Törvényszék által kirendelt ADVOCAT Kft. (1396 Budapest 62., Pf.: 464.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a FÉDA Kft. „cs.a.” (4026 Debrecen, Kálvin téri üzletközpont Vár u. 6-10.) részére.

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10103173-13044400-01001006 számú bankszámlájára. A határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.

A FÉDA Kft. „cs.a.” ezúton meghívja Önöket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2012. március 26. napján 15 órai kezdettel a 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B szám alatti irodaházban tartandó egyezségi tárgyalásra.

Tájékoztatom, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezők csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelő felé a képviseleti jogosultságukat az alábbi dokumentumokkal:

  • 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta
  • amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt a tárgyaláson, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazás.

A Hitelezők a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelőnek (ez a csődegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).

Az egyezségi javaslat 2012. március 20. napjától megtekinthető a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda székhelyén, a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/B, II/3. szám alatt munkanapokon 10-15 óra között. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 (nyolc) munkanappal a FÉDA Kft. „cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

Budapest, 2012. február 20.

Tisztelettel:

Farkas Elemér ügyvezető

FÉDA Kft. „cs.a.”


Tájékoztatás a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”
csődeljárásának megindításáról

Tisztelt Hitelezők!

Alulírott Farkas Elemér ügyvezető a FÉDA-INGATLAN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22., cégjegyzékszám: 01-09-886976, adószám: 14059478-2-42) képviseletében eljárva a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A Fővárosi Törvényszék a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” kérelmére a 21.Cspk.01-12-000005/7. számú végzésével elrendelte a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” csődeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét.

A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2012. február 14. napja.

A végzés közzétételétől a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 90. napot követő munkanapon megszűnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján végzést hoz.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”-val szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket 2012. február 14. napjának 0 órájától számított 30 (harminc) napon belül, azaz 2012. március 14. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 3 (három) munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Fővárosi Törvényszék által kirendelt NASZÁLYHOLDING Kft. (2600 Vác, Széchenyi u. 10-12.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” (levelezési cím: 1162 Budapest, Bekecs utca 22.) részére.

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50012934-00000000 számú bankszámlájára. A határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.

A FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” ezúton meghívja Önöket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2012. 2012. március 26. napján 14 órai kezdettel a 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B szám alatti irodaházban tartandó egyezségi tárgyalásra.

Tájékoztatom, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezők csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelő felé a képviseleti jogosultságukat az alábbi dokumentumokkal:

  • 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta
  • amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt a tárgyaláson, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazás.

A Hitelezők a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelőnek (ez a csődegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).

Az egyezségi javaslat 2012. március 20. napjától megtekinthető a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda székhelyén, a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/B, II/3. szám alatt munkanapokon 10-15 óra között.  Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 (nyolc) munkanappal a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

Budapest, 2012. február 20.

Tisztelettel:

Farkas Elemér ügyvezető

FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”

ÁRPONT üzlet

Budapest V. kerület, Bécsi u. 1-3. Mobil: +36 30 822 1851 Nyitva tartás: H-V: 10:00 – 21:00

Budapest, Bekecs u. 22.

Tel.: 06-1 401-5000

Debrecen, Vár u. 10.

Tel.: 0652 316-141
Mobil: +36 30 701 0875
Nyitva tartás: H-P: 09:00 – 17:00
Sz: 09:00 – 12:00, V: zárva

Budapest SYMA Csarnok

A SYMA Sport- és Rendezvényközpontban található márkaboltunk csak rendezvények, kiállítások alatt tart nyitva!


Karrier

Üzletkötőt keresünk.Aktuális Karrier lehetőségeink a cvonline.hu honlapján.
A Féda Kereskedelmi Kft. 2010 március 22-vel befejezte GOP-2.1.1-09/A-2009-2293 számon nyilvántartott projektjét, melynek eredményeképp sikeresen bővítette meglévő integrált vállalatirányítási rendszerét, melyhez Európai Uniós támogatási forrásból 5.000.000,-Ft támogatást vett igénybe.

A Féda Kereskedelmi Kft. 2009 január 30-ával befejezte GOP-2.2.1-08-2008-0106 azonosító számon nyilvántartott projektjét, melynek eredményeképp sikeresen bővítette meglévő Microsoft Dynamics Navision integrált vállalatirányítási rendszerét, melyhez Európai Uniós támogatási forrásból 14.242.000,-Ft támogatást vett igénybe.