Minőségi csokoládé, tea, kávé és ital márkabolt

Arhívum a(z) ‘Cégbemutató’ Kategóriában

A FÉDA Kereskedelmi Kft.-t 1990-ben alapította Farkas Elemér úr és felesége családi vállalkozásként. A szorgalmas munkának és kiváló referenciáknak köszönhetően a társaság kizárólagos lehetőséget kapott magyarországi forgalmazásra a Mozart Mirabell és Mozart Reber, Wissoll és Schluckwerder világhírű csokoládégyáraktól.
A cég nagy körültekintéssel választotta ki azokat a gyártókat, illetve termékeket, melyeket felvett a jellemzően prémiumkategóriás édességek kínálatába, és így kezdeti forgalmát 10 év alatt megsokszorozta. Nem meglepő tehát, hogy ma már a legnagyobb hazai, privát édességimportőr vállalatok között tartják számon, termékeit több mint 1500 üzletbe szállítja. A Kft. 40 munkatársat foglalkoztat, és további 13 munkatárs van segítségére az értékesítés területén.

A forgalmazás mellett a cég kiskereskedelmi tevékenységgel is foglalkozik. A saját tulajdonú édességboltok üzemeltetése mellett franchise rendszerű kiskereskedelmi bolthálózatot alakított ki az ország egész területén.

Munkánk során az Európa szerte kedvelt, népszerű csokoládék hazánkban is ismerté váltak. A százéves tradíciót, féltett családi recepteket megjelenítő klasszikus édességek mellett, a kor ízlésének, a divatnak messzemenőkig megfelelő kínálat áll a vásárlók rendelkezésére. Arról, hogy mindenki megtalálja ízlésének, elvárásainak megfelelő édességet, a vezető nyugati édességgyárak konstruktőrei gondoskodnak.

Kínálatunkat állandóan bővítjük. Rendszeresen érkeznek eddig hazánkban még nem kóstolt, gyönyörű csomagolású édességek. A drága, exkluzív édességek mellett azonban olyan termékeket is kínálunk, amelyeket magas minősége és kedvező árfekvése rendkívül kedvelté vált vásárlóink körében.

A cég 2000 márciusában költözött új telephelyére, Árpádföldre (Budapest, 1162) a Bekecs utca 22.-be. Az új iroda- és raktárépület egy száz éves, egykori vadászkúriában kapott otthont. Ebben a csodálatos, nemesi környezetben fogadhatja a cég üzleti partnereit, vásárlóit, vagy vendégeit, hiszen az épület méltón prezentálja alapvető üzleti, marketing és piaci politikáját.

Tájékoztatás a FÉDA Kft. „cs.a.”
csődeljárásának megindításáról

Tisztelt Hitelezők!

Alulírott Farkas Elemér ügyvezető a FÉDA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 4026 Debrecen, Kálvin téri üzletközpont Vár u. 6-10., cégjegyzékszám: 09-09-000440, adószám: 10404900-2-09) képviseletében eljárva a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A Debreceni Törvényszék a FÉDA Kft. „cs.a.” kérelmére a 1.Cspk.09-12-000003/4. számú végzésével elrendelte a FÉDA Kft. „cs.a.” csődeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét.

A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2012. február 15. napja.

A végzés közzétételétől a FÉDA Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 90. napot követő munkanapon megszűnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján végzést hoz.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a FÉDA Kft. „cs.a.”-val szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket 2012. február 15. napjának 0 órájától számított 30 (harminc) napon belül, azaz 2012. március 19. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 3 (három) munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Debreceni Törvényszék által kirendelt ADVOCAT Kft. (1396 Budapest 62., Pf.: 464.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a FÉDA Kft. „cs.a.” (4026 Debrecen, Kálvin téri üzletközpont Vár u. 6-10.) részére.

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10103173-13044400-01001006 számú bankszámlájára. A határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.

A FÉDA Kft. „cs.a.” ezúton meghívja Önöket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2012. március 26. napján 15 órai kezdettel a 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B szám alatti irodaházban tartandó egyezségi tárgyalásra.

Tájékoztatom, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezők csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelő felé a képviseleti jogosultságukat az alábbi dokumentumokkal:

  • 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta
  • amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt a tárgyaláson, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazás.

A Hitelezők a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelőnek (ez a csődegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).

Az egyezségi javaslat 2012. március 20. napjától megtekinthető a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda székhelyén, a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/B, II/3. szám alatt munkanapokon 10-15 óra között. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 (nyolc) munkanappal a FÉDA Kft. „cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

Budapest, 2012. február 20.

Tisztelettel:

Farkas Elemér ügyvezető

FÉDA Kft. „cs.a.”


Tájékoztatás a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”
csődeljárásának megindításáról

Tisztelt Hitelezők!

Alulírott Farkas Elemér ügyvezető a FÉDA-INGATLAN Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 1162 Budapest, Bekecs utca 22., cégjegyzékszám: 01-09-886976, adószám: 14059478-2-42) képviseletében eljárva a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A Fővárosi Törvényszék a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” kérelmére a 21.Cspk.01-12-000005/7. számú végzésével elrendelte a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” csődeljárásának megindításáról szóló közlemény Cégközlönyben történő közzétételét.

A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2012. február 14. napja.

A végzés közzétételétől a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bekezdésben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a közzététel utáni 90. napot követő munkanapon megszűnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján végzést hoz.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”-val szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket 2012. február 14. napjának 0 órájától számított 30 (harminc) napon belül, azaz 2012. március 14. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 3 (három) munkanapon belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni postai úton a Fővárosi Törvényszék által kirendelt NASZÁLYHOLDING Kft. (2600 Vác, Széchenyi u. 10-12.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” (levelezési cím: 1162 Budapest, Bekecs utca 22.) részére.

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10201006-50012934-00000000 számú bankszámlájára. A határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor.

A FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” ezúton meghívja Önöket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2012. 2012. március 26. napján 14 órai kezdettel a 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B szám alatti irodaházban tartandó egyezségi tárgyalásra.

Tájékoztatom, hogy a tárgyaláson megjelent hitelezők csak abban az esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelő felé a képviseleti jogosultságukat az alábbi dokumentumokkal:

  • 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta
  • amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt a tárgyaláson, úgy a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt meghatalmazás.

A Hitelezők a fenti dokumentumokat eredetben kötelesek átadni a vagyonfelügyelőnek (ez a csődegyezségi tárgyaláson való szavazás feltétele).

Az egyezségi javaslat 2012. március 20. napjától megtekinthető a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda székhelyén, a 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/B, II/3. szám alatt munkanapokon 10-15 óra között.  Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 (nyolc) munkanappal a FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

Budapest, 2012. február 20.

Tisztelettel:

Farkas Elemér ügyvezető

FÉDA-INGATLAN Kft. „cs.a.”

A FÉDA Kft. nagy és kiskereskedelmi tevékenységet is folytat, és több mint 1500, rendszeresen vásárló, viszonteladókból álló vevőkörrel rendelkezik. A hazai élelmiszer láncok (CBA, COOP, Reál) mellet a nemzetközi láncok (Tesco, Auchan, Metro, Spar, Cora, Match) a belistázások alapján központi kiszállítással, illetve a boltra szállítást szerződéstől függően az egyes területekhez és hálózatokhoz tartozó magasan képzett területi képviselőink és üzletkötőink segítségével oldjuk meg.

A következő évek értékesítési terveinkben azon értékesítési csatornák kiaknázása és kihasználása szerepel, ahol a disztribúciónk tovább fejleszthető.

Új márkák, termékek bevezetésével és új vevők felismerésével, és megnyerésével kívánjuk a piaci részesedésünket növelni.

Területi képviselők

A nagykereskedelmi tevékenységet képzett 13 fős üzletkötő team segíti. Területi képviselőink az egész ország területén eredményesen szolgálják ki vevőinket.

Üzletkötőink régóta és jól működő kapcsolatot alakítottak ki a területükön lévő üzletekkel, és rajtuk keresztül folyamatos a kommunikáció a Kft. és a kiskereskedők között. Az üzletkötők ártükrök, boltkartonok készítésével követik a bolti eseményeket, és az üzletekben merchandiseri tevékenységet is végeznek.

Területi felosztások:

Budapest és környéke 4 fő + 2 fő Key account

Nógrád, Heves, Borsod 1 fő

Somogy, Tolna, Baranya 1 fő

Fejér, Veszprém, Zala 1 fő

Komárom, Győr, Vas 1 fő

Szabolcs, Hajdú-Bihar 1 fő

Jász- Nagykun, Bács-Kiskun 1 fő

Békés, Csongrád 1 fő

Kiskereskedelmi láncok

Termékeink jelen van az összes nagy hipermarketben, élelmiszer áruházakban, de megtalálhatók a kisebb közértek polcain is.

Mivel a hipermarketekkel magyarországi jelenlétük óta kapcsolatban állunk, az évek során gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a key account menedzsereink és a beszerzés munkatársai között. A hipermarketekben és nagyobb élelmiszer-láncokban havonta jelentkezünk az éves tervek és megállapodások szerinti új akciókkal, melyekben egész termékpalettánk sorra kerül.

Termékeink belistázottsága széleskörű, az éves keretszerződésekben a minimális forgalom is meghatározott.

Raktár

A Bekecs utcai iroda és raktár 2000 m2 alapterülettel rendelkezik. A raktár 3 szinten helyezkedik el, és raktár, előkészítő és bemutató részre oszlik. A 300 paletta tárolására

alkalmas raktár egész éven át állandó, 14-18 °C hőmérsékletet biztosít, 50-60% páratartalom mellett, így a kényes termékek is optimális körülmények között tárolhatók.

Az új, korszerű raktár technikai megoldásaival biztosítja az áru épületen belüli praktikus és energiatakarékos tárolását és mozgatását, valamint a kocsik gyors és egyszerű berakodását.

Logisztika

A FÉDA Kft. saját, Ford Tranzitokból álló gépkocsi parkkal rendelkezik. A szigetelt szállító járművek hőmérséklet-és páratartalom szabályozó berendezéssel vannak felszerelve, ami minden évszakban maximálisan biztosítja az áruk minőségének megőrzését szállítás közben is.

A saját autók végzik a szállítások jelentős részét, így általában 1-2 napon belül, de szükség esetén akár tizenkét órán belül is kiszállításra kerülhetnek az édességek.

A korábban alkalmazott kizárólag saját szállításról utóbbi időben tértünk át a részben alvállalkozóval történő áruszállíttatásra. A szállítási vállalat több termékével együtt szállítja az édességeket, így a kisebb mennyiségű rendeléseket is gazdaságosan el tudjuk juttatni akár az ország legtávolabbi pontjaira.

Franchise üzletek, Shop in Shop

5 saját üzletünk mellett jelenleg számos franchise rendszerben üzemelő üzletünk van az ország különböző részein. Franchise hálózatunk továbbfejlesztése az elkövetkező évek terveiben is szerepel, mivel az eddigi üzletek is bebizonyították, hogy vidéken komoly kereslet van az ilyen speciálisan csak édességeket, főként prémium minőségű édességeket kínáló boltok iránt.

Franchise partnereinket komplett polctervvel, az optimális termékpaletta, és elhelyezés kialakításával segítjük a kívánatos forgalom eléréséhez.

Természetesen olyan megoldásra is nyitottak vagyunk, ha forgalmazóink az üzleten belül egy édesség sarkot alakítanak ki, és ?shop in shop? rendszerben forgalmazzák édességeinket, franchise partnereinkként.

Saját üzletek:

? Budapest 1162 Árpádföld, Bekecs utca 22. FÉDA Kft. Központ

? Budapest 1051 Belváros, Deák Ferenc utca 19.

? Budapest 1051 Belváros, Váci utca 13.

- Budapest 1051 Belváros, Bécsi u. 2.

? Debrecen 4032 Vár u. 6-10.

A hálózathoz tartozó Franchise üzletek az alábbi városokban találhatók:

Budapest, Eger, Kecskemét, Győr

A Mozart Souvenir üzletekben, éves átlagban 4000 féle termék található, rendkívül széles termékpalettát nyújtva a vásárlóknak. Ez a szám húsvétkor 5000-re, karácsonykor 6000-re is emelkedik a szezonális termékeknek köszönhetően.

Az exkluzív termékek, mint amilyen egy díszes csomagolású, nemes csokoládé vagy desszert a személyes eladást igényli. A meghitt környezet, barátságos hangulat nagyobb vásárlási kedvet ébreszt az üzletbe betérő látogatóban. A számára talán még ismeretlen finomságokat is könnyebben megkedveli, ha a termékeket aprólékosan ismerő szakképzett eladók segítik őket információkkal.

Prémium csokoládékat és desszerteket leggyakrabban ajándékként vásárolnak, ezért nem csak a desszert eredeti borítása a fontos, hanem az ajándék díszcsomagolása is. A Mozart Souvenir boltokban eladóink a vásárlók igényének megfelelően a vásárolt árut ízléses díszcsomagolással is ellátják mely népszerű grátisz szolgáltatásunk.

ÁRPONT üzlet

Budapest V. kerület, Bécsi u. 1-3. Mobil: +36 30 822 1851 Nyitva tartás: H-V: 10:00 – 21:00

Budapest, Bekecs u. 22.

Tel.: 06-1 401-5000

Debrecen, Vár u. 10.

Tel.: 0652 316-141
Mobil: +36 30 701 0875
Nyitva tartás: H-P: 09:00 – 17:00
Sz: 09:00 – 12:00, V: zárva

Budapest SYMA Csarnok

A SYMA Sport- és Rendezvényközpontban található márkaboltunk csak rendezvények, kiállítások alatt tart nyitva!


Karrier

Üzletkötőt keresünk.Aktuális Karrier lehetőségeink a cvonline.hu honlapján.
A Féda Kereskedelmi Kft. 2010 március 22-vel befejezte GOP-2.1.1-09/A-2009-2293 számon nyilvántartott projektjét, melynek eredményeképp sikeresen bővítette meglévő integrált vállalatirányítási rendszerét, melyhez Európai Uniós támogatási forrásból 5.000.000,-Ft támogatást vett igénybe.

A Féda Kereskedelmi Kft. 2009 január 30-ával befejezte GOP-2.2.1-08-2008-0106 azonosító számon nyilvántartott projektjét, melynek eredményeképp sikeresen bővítette meglévő Microsoft Dynamics Navision integrált vállalatirányítási rendszerét, melyhez Európai Uniós támogatási forrásból 14.242.000,-Ft támogatást vett igénybe.